הוראות התקנה פקסגול – כללי

קובץ הוראות ההתקנה דן בהתקנה של מערכות פקסגול ומולטיגול, מערכות צינורות מפוליאתילן מצולב PE-X להובלת מים חמים וקרים בתוך בניינים, ומתבסס על מספר תקנים ישראלים:

1205 על חלקיו: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם.

5433 חלק 6: מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: הוראות התקנה.

2242 חלק 2: צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום להספקת מים קרים וחמים: הוראות התקנה.

מטרת קובץ הוראות ההתקנה פקסגול-מולטיגול היא להעמיק את הידע המקצועי של העוסקים בתחום אינסטלציה סניטארית, לשמש כלי עזר בתכנון ביצוע ופיקוח, תוך מתן הדגשים מקצועיים ואיכותיים המתבססים על הוראות היצרן, מכון התקנים וניסיון שהצטבר במהלך עשרות שנים של עבודת שטח.

צינור

לצנרת המים חשיבות מכרעת באיכות המערכת ותפקודה התקין למשך שנים. "גולן מוצרי פלסטיק" מייצרת צנרת מפוליאתילן מצולב העמידה לטמפרטורה מקסימלית של 95°C ולחץ של 10 אטמ. למשך 50 שנות עבודה רציפה. עמידותו של הצינור בתנאים קיצוניים אלה מושגת בתהליך הצילוב המקנה לצינור את חוזקו לאורך השנים.

הצינורות המיוצרים בגולן הם צינורות מפוליאתילן מצולב מסוג A ו-C. הפרטים הרשומים על גבי הצינור מעידים על התאמתו לדרישות התקנים ומבטיחים את עמידותו למים חמים וקיימת חשיבות בקריאת הנתונים לפני התקנת הצנרת:

PE-X A – פולאתילן מצולב מסוג A – צילוב כימי.

PE-X C – פולאתילן מצולב מסוג C – צילוב בהקרנה.

יתרון הצילוב מסוג A ו-C הוא בקשר המולקולארי מסוג פחמן-פחמן הנחשב לקשר הצילוב החזק ביותר.

יתרון נוסף ומשמעותי הוא שתהליך הצילוב מתבצע בעת יצור הצינור, להבדיל מצינורות אחרים שבהם תהליך הצילוב מתחיל לאחר יצור הצינור ולאחר שזורמים בו מים. צינורות כאלה לא מיוצרים בגולן מוצרי פלסטיק.

עקרונות המקביליות

צינור הזנה ראשי מחובר למחלק מים (סעפת). ממחלק המים מסתעפים צינורות הזנה לכל נקודת קצה בנפרד, ללא חיבורים והתפצלויות בצנרת.

מערכת מקבילה

 

פקסגול – הגדרות

צינור: צינור להספקת מים חמים או קרים יזוהה ע“י פס בצבע טורקיז בצינור הפקסגול.
צינור מתעל: צינור שקוטרו הפנימי גדול מקוטר הצינור המשמש להספקת מים חמים או קרים אשר מושחל בתוכו.
נקודת קצה: תושבת 105° או זוית חיצוני המאפשרת חיבור לקצה הצינור.
בית פלסטיק: מאפשר התקנת תושבת 105° בתוכו.
ברגים ואומים מפליז: מאפשרים קיבוע של תושבת 105° לבית הפלסטיק (קופסא בודדת).
מחלק מים: סעפת שמחלקת את הצינורות לכל נקודות הצריכה בדירה (חמים וקרים) ואליה מתחבר צינור הספקה ראשי.
ארון מחלקים: ארון שבתוכו נמצאים המחלקים (הסעפת)

הוראות יצרן

על מתקין המערכת להתייחס לפרטים ולהוראות בקטלוג הטכני של גולן מוצרי פלסטיק הכוללים:

 • מידות הצנרת והאבזרים
 • הוראות אחסון לצנרת
 • כלי עבודה הדרושים לביצוע התקנת צנרת ואביזרים
 • אופן ביצוע ההתקנה
 • שילוב בין חומרים שונים, אביזרים וצנרת
 • תנאי שימוש: טמפרטורות ולחצים

תוכניות

התקנת המערכת תיעשה לפי תוכנית ביצוע שהוכנה על ידי מתכנן אינסטלציה, או תוכנית שהוכנה על ידי גולן מוצרי פלסטיק ואושרה על ידי מתכנן אינסטלציה בלבד.

התקנת המערכת

התקנת מערכת פקסגול מתבצעת באחד מהאופנים הבאים:

 • התקנה גלויה
 • התקנה חשופה
 • התקנה סמויה

בהתקנה גלויה או חשיפה תותקן הצנרת עם חבקי קיבוע אשר יתמכו את הצנרת אל רכיבי הבניין.

המרחקים בין החבקים מוצגים בטבלה הבאה:

מרחק מרבי בין חבקי צנרת – מידות בס"מ

צנרת למים חמים או קרים אופקית צנרת למים חמים או קרים אנכית קוטר הצינור (מ"מ)
50 70 16
60 80 20
70 90 25
80 100 32
100 130 40

התקנה גלויה של צנרת פקסגול

אין להתקין צנרת עם מתעל אדום או כחול באזור שחשוף לשמש.

התקנה סמויה

התקנת צנרת סמויה שקוטרה עד 25 מ”מ תיעשה באמצעות צינור מתעל. צינור בקוטר 32 מ”מ יותקן ללא מתעל. הצינורות במערכת יותקנו במקביל בלבד. כל נקודת קצה תהיה מחוברת למחלק ישירות וללא מחברים נוספים. הצינורות המתעלים יהיו מסוג צינור גמיש המאפשרים את השחלת הצינור המוביל ושליפתו.

קוטר צינורות מתעלים בהתקנה סמויה

הצינור המתעל יהיה בצבע אחיד לקטרים נומינליים 12 מ”מ ו-16 מ”מ: מתעל כחול למים קרים ומתעל אדום למים חמים. התקנת הצינור והמתעל במעבר בין רצפה לקיר או בין קיר לתקרה תיעשה ברדיוס R = 8D על מנת לאפשר תנועה חופשית של צינור המים בתוך המתעל כולל הכנסה והוצאת הצינור המוביל בחופשיות.

קוטר צינורות מתעלים בהתקנה סמויה

קוטר חיצוני קוטר פנימי של הצינור המתעל קוטר נומינלי של צינור המים
20 17 12
25 21 16
32 28 20
40 32 25
50 44 32

 

לצורך חישוב הרדיוס יש לבחור את קוטר המתעל ולהכפילו ב-8. לדוגמא: צינור בקוטר 16 מ“מ מושחל בצינור מתעל בקוטר 25 מ“מ לכן רדיוס הכיפוף שווה 168=21*8 עליה לקיר עם צינור ומתעל תעשה תמיד בשני רדיוסים (ראה שרטוט). במרחק של עד 30 ס“מ לפני נקודת המעבר ואחריה יש לקבע את הצינור בבטון או בקיבוע מכני.

הצינורות המתעלים וצנרת המים בין נקודות הקצה לבין המחלק, יונחו ביחידה אחת ללא חיבורי פיצול או מקשרים. הנחת הצינור המוביל והמתעל תעשה בדרך הקצרה ביותר ובקו רציף מהמחלק לנקודת הקצה.

בקטע הצינור בין מחלק לנקודת קצה רצוי כי יהיו לכל היותר שני מעברים בין מישור אחד למישור הניצב: ירידה אחת מהמחלק לרצפה ועלייה אחת מהרצפה לנקודת הקצה. בקירות גבס יעבור הצינור המתעל בניצבים בפתחים הקיימים, או בפתחים שהוכנו מראש. את הצינור המתעל יש לרתום לניצב כל 60 ס“מ ובסמוך לנקודות הקצה.

ניתן לעבור עם צנרת מים ומתעל מתחת לקבועות (אמבטיה מקלחון וכד‘) בהתקנה סמויה. אין חובה לבטן צנרת פקסגול לכל אורכה. יש לקבע את הצינור בבטון או בקיבוע מכני. בידוד תרמי: היות והמערכת בנויה מצינור בתוך צינור, המתעל משמש כבידוד בהתקנה סמויה.

התקנת מחלק

שיקולים בקביעת מיקום המחלק

יש חשיבות גבוהה מאוד למיקום המחלק בשלב התכנון. יש למקם את המחלק באזור המאפשר גישה נוחה להתקנה ותחזוקה בעתיד. מיקום מחלקים באזורים שלא מאפשרים גישה נוחה לטיפול ותחזוקה, יגרום להתקנה לקויה ותיפגם היכולת לפעולות טיפול ואחזקה.

התקנת מחלקים בארון

התקנת מחלק חיצוני

התקנת מחלקים

המחלקים יותקנו במקום המאפשר גישה נוחה לטיפול ואחזקה. המרחק בין מחלק מים קרים למחלק מים חמים יהיה 10 ס“מ לפחות. המרחק בין רצפת הבטון למחלק יהיה 30 ס“מ לפחות. גובה המתעלים בארון המחלקים חייב להיות נמוך מגובה קצה המתעל בנקודת הקצה. בכל מחלק יותקן ברז ניתוק ראשי.

למחלקים המותקנים בארון תתאפשר גישה נוחה לטיפול בחיבורים ולהחלפת צנרת. המרחק בין דפנות הארון לקצה המחלק יהיה לפחות 7 ס“מ, ו-20 ס“מ כאשר יש דרכם חיבורי צנרת (ראה שרטוט). פתח כניסת הצנרת לארון המחלקים יבוטן עד לאטימה מוחלטת ובשיפוע כלפי חוץ.

מקרא:

1. מחלק מים

2. ברז ניתוק

3. צינור מתעל

4. צינור מים למחלק

5. צינור מים לנקודת קצה

6. צינור מים חמים לנקודת קצה

7. תפס למחלק

התקנת ארון מחלקים חדש

1. לאחר חציבת הנישה יש למקם את הארון ולקבע לרצפת הבטון במקום המיועד.

2. יש למקם את מחזיק המחלקים בארון ולקבע את המחלק (בפושפיט יש אפשרות לקבע את הצינור למחלק לפני התקנת המחלק בארון).

חיבורי צנרת פקסגול

החיבורים בן הצנרת לאביזרים יהיו באמצעות מחברים המתאימים לדרישות התקן 5433 חלק 5:

אין להתקין אבזרים מכל סוג בהתקנה סמויה ברצפה וקירות למעט בחיבור למכלול של ברז רב דרכי (אינטרפוץ).

חיבור צנרת המים החמים למערכת סולארית ייעשה כאשר צינור מתכת באורך של 30 ס“מ לפחות מורכב בין צנרת הפקסגול לבין היציאה מהאוגר כמפורט בתקנים 579 חלק 4, 579 חלק 5, 579 חלק 6. אין להתקין צנרת פקסגול בין האוגר לקולטים.

אחסון

לפי הוראות גולן מצרי פלסטיק אין לאחסן צנרת פקסגול עם מתעל במקומות חשופים לשמש או באופן שיגרום נזק וזיהום לצנרת והאביזרים.

כלי עבודה

כלי העבודה המשמשים להתקנת מערכת פקסגול:

 • מכשיר חיתוך לצנרת בקוטר קטן
 • מפתח 24 למחלקים ותושבות IS פקסגול בלבד
 • מכשיר לשליפת צנרת

כלי העבודה יתאימו להוראות שבקטלוג גולן מוצרי פלסטיק.

ביקורת ובדיקת המערכת

יש לבצע בדיקת התקנה למערכת פקסגול לאחר הנחת הצנרת, הרכבת המחלקים ונקודת הקצה לפני כיסוי המערכת.

יש לבצע בדיקה חזותית של הצנרת והאם בוצעו הרדיוסים הנדרשים ללא כיפופים חדים או פחיסה של הצנרת.

בדיקת אביזרי המערכת והתאמתם לדרישות.

בדיקת לחץ לכל המערכת: לחץ הבדיקה לא יפחת מ 12 בר למשך 60 דקות.

במשך הבדיקה לא יופיעו בצנרת או באביזרים סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ מעל 0.6 בר.

לאחר בדיקת הלחץ יש להשאיר את המערכת תחת לחץ קבוע של 2 בר או לחברה לרשת המים.

את הבדיקות יבצע נציג השטח של גולן מוצרי פלסטיק בלבד, למעט בדיקות לחץ (שיבוצעו באחריות הקבלן המבצע).

לאחר הבדיקה יימסר לקבלן דוח ביקורת מפורט המסכם את המימצאים.

מערכת שלא עמדה בבדיקות תתוקן ותיבדק בשנית.

אחריות למערכת פקסגול ל-10 שנים תינתן רק לאחר בדיקה והנפקת דו"ח ביקור באתר.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ עושה שימוש באתר זה בקבצי Cookies. בלחיצה על כפתור הסגירה את/ה מאשר/ת את השימוש שלנו בקבצים אלו לצרכי מעקב. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.