הוראות התקנה מערכת מולטיגול – כללי

פרק זה דן בהוראות התקנה לצינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום, ואבזרי לחיצה בעלי שרוול לחיצה.

צינור:

 • צינור פוליאתילן מצולב C מחוזק באלומיניום המורכב מ 5 שכבות:
 • צינור פנימי פוליאתילן מצולב C עמיד לטמפרטורה של 95° (צלזיוס)
 • שכבת דבק
 • צינור המיוצר מסגסוגת אלומיניום גמיש וחזק במיוחד
 • שכבת דבק
 • צינור חיצוני מפוליאתילן מצולב

צינור מולטיגול

צינור המיוצר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם ונחשב לצינור המוביל בשיטת ייצור זו. בארץ שיטת הייצור ייחודית לגולן מוצרי פלסטיק בלבד.

ייצור רב שלבי: צינורות מולטיגול מיוצרים בשלושה שלבים.

1. בשלב הראשון מיוצר צינור פנימי העובר את תהליך הצילוב ותהליך ביקורת קפדני. רק לאחר אישור כל הבדיקות עובר הצינור לייצור השלב השני.

2. בשלב השני מצפים את הצינור בשכבת דבק. מעל שכבה זו מיצרים צינור אלומיניום המעוצב ומעוגל לצורת צינור כאשר את הקצוות מרתכים זה לזה בריתוך לייזר.

3. בשלב השלישי מצפים את האלומיניום בשכבה נוספת של דבק

ובשכבה נוספת של פוליאתילן מצולב.

 

יתרונות

כתוצאה מהתכת האלומיניום באזור החיבור, מתקבל ריתוך אמיתי ואיחוי מלא של שתי שפות האלומיניום זו לזו. לעובדה זו מספר יתרונות:

 • עובי דופן הצינור אחיד וסימטרי
 • פיזור מאמצים אחיד והומוגני
 • סימטריה מושלמת של הצינור
 • חוזק וגמישות (הצינור ניתן לכיפוף ופיתול ללא חשש להפרדת שכבות ושבר)
 • השימוש במעגל חוסך את הצורך בקידוד ומונע בכך פגיעה בקוטר הפנימי של הצינור והקטנת הקוטר
 • התאמה מושלמת של הצינור לאביזרי החיבור

מעגל

צינור מולטיגול מיוצר בצורה עגולה וסימטרית (יצור בטכנולוגיית ריתוך מצח). כאשר חותכים את קצה הצינור הוא נמעך קלות ולכן צריך לעגל אותו כדי למנוע פגיעה באטמים בזמן החדרת הצינור לאביזר. לצורך עיגלול הצינור משתמשים במעגל מולטיגול בלבד. חל איסור על שימוש במקדדים אשר מגדילים את הקוטר הפנימי של הצינור ע”י חריטה והורדת עובי הדופן.

כיפוף צינורות

כיפוף הצינור ייעשה באופן שלא יפגע בתכונות הצינור ולא יגרום לשבר. רדיוס הכיפוף לא יקטן מ-5 פעמים הקוטר הנומינלי של הצינור. כל כיפוף בצינור יעשה ע”י הכנסת קפיץ פנימי לתוך הצינור.

התקנת מולטיגול – הגדרות

התקנה גלויה: לאחר התקנת המערכת נשארים רכיבי המערכת גלויים לעין.

התקנה חשיפה: לאחר התקנת המערכת נשארים רכיבי המערכת סמויים מן העין, וחשיפתם מתאפשרת באחד האמצעים הבאים:

 • פתיחת דלתות, הסרת מכסים או הסרת כיסויים
 • פתיחת תקרות כפולות מתפרקות
 • פירוק מחיצות קלות

התקנה סמויה: לאחר התקנת המערכת נשארים רכיבי המערכת סמויים מן העין בתוך רכיב המבנה (קיר, תיקרה, רצפה) וחשיפתם מחייבת עבודת פירוק או הריסה של רכיב המבנה.

תוכניות: התקנת המערכת תיעשה לפי תוכנית ביצוע שהוכנה על ידי מתכנן אינסטלציה או תוכנית שהוכנה על ידי גולן מוצרי פלסטיק ואושרה על ידי מתכנן אינסטלציה בלבד. התוכניות יכללו את מיקום הצנרת ברצפה.

הסמכת מתקין: המתקין יהיה בעל תעודת הסמכה מטעם גולן מוצרי פלסטיק למערכת מולטיגול. תעודת הסמכה של יצרנים אחרים לא קבילה.

הסמכה לקבלן תינתן רק לאחר הדרכה וביצוע ביקורת באתר.

צנרת ברשות הפרט: אין להעביר בתחום שברשות פרט א צינור להספקת מים קרים או חמים המיועדים לרשות פרט ב אלא אם:

 • ההתקנה נעשית בהתאם לתוכניות
 • התקנה גלויה או חשיפה
 • הגישה לצינור אפשרית בכל עת

אופן התקנת המערכת

התקנת מערכת מולטיגול בבניין תותקן באחד האופנים הבאים או בשילוב שלהם:

 • התקנה גלויה
 • התקנה חשיפה
 • התקנה סמויה
 • התקנת צנרת עם מחלק (התקנה מקבילית)
 • מאפשרת אספקת מים לכל נקודת קצה באמצעות צינור נפרד

זיהוי הצנרת

הצינורות מסופקים בצבעים כחול, אדום, שחור, לבן, לצורך זיהוי. רק צינור בגוון שחור עמיד בקרינת- UV

התקנת מערכת הספקת מים בקירות גבס

ההנחיות לגבי התקנת צנרת בקירות גבס זהות לעקרונות המנחים בכל הקשור להתקנה של מערכת סמוייה בתוספת ההדגשים הבאים‭:

 • יש לעגן את הצנרת באמצעות תפסנים המסופקים כחלק ממערכת הצנרת. המרחק בין נקודות העיגון יהיה לפי התקן הישראלי 1205.1 או לפי המלצת יצרן מערכת הצנרת
 • הצינור חייב לעבור דרך הניצבים שיוצרו תעשייתית או נקדחו באתר באמצעות ציוד ייעודי. קוטר החור צריך להיות גדול מקוטר הצינור ב-50%
 • יש לוודא כי הצינור מוגן באמצעות שרוול הגנה בקטע המעבר דרך החור. חשוב לעגן את השרוול בנקודת מעבר הצינור דרך החור למניעת תזוזה
 • יש לעגן היטב את תושבת הברז כדי לוודא שהברז לא זז ממקומו בעת הפעלתו בכוח סביר

התקנת נקודות הצריכה (תושבות)

בהעדר תוכנית ביצוע שהוכנה על ידי מתכנן אינסטלציה, מיקום נקודות הצריכה נקבע ע“י התקן הישראלי 1205.3

את התושבת יש לחבר באמצעות ברגים לאוגן מתכת המסופק ע“י גולן

צנרת בהתקנה סמויה תכוסה בבטון סביב הצינור כך שהצינור יכוסה בשלמותו.

הצנרת תכוסה רק לאחר שתיבדק בבדיקת לחץ.

הוראות יצרן

על מתקין המערכת להתייחס לפרטים והוראות מהקטלוג הטכני של גולן מוצרי פלסטיק הכוללים:

 • מידות הצנרת והאבזרים
 • הוראות אחסון לצנרת
 • כלי עבודה הדרושים לביצוע התקנת צנרת ואביזרים
 • אופן ביצוע ההתקנה
 • שילוב בין חומרים שונים, אביזרים וצנרת
 • תנאי שימוש: טמפרטורת ולחצים
 • באזור חשוף לשמש יש להשתמש אך ורק בצינור שחור מוגן U.V.
 • לא תותקן באזורים אלו צנרת בצבע כחול אדום או לבן!
 • בכל מקרה אין לאחסן בשמש את כל סוגי הצינורות.

תוכניות

התקנת המערכת תיעשה לפי תוכנית ביצוע שהוכנה על ידי מתכנן אינסטלציה או תוכנית שהוכנה על ידי גולן מוצרי פלסטיק ואושרה על ידי מתכנן אינסטלציה בלבד:

בדיקת מערכת

לפני לחיצת הצנרת יש לבצע בדיקה ויזואלית של המערכת ולשים לב לנקודות להלן:

 • הכנסת הצינור לאביזר עד נקודת הקצה
 • שלמות הצינור ללא שברים וללא “נקעים”

בדיקת לחץ

יש לבצע בדיקת לחץ לכל המערכת עם סיום ההתקנה. לחץ הבדיקה לא יהיה נמוך מ-15 בר ולא יעלה על 20 בר.

יש לרוקן את כל האויר מצנרת המים ע”י מילוי מים בלחץ הרשת, לאחר מיכן יש להעלות את הלחץ לרמת לחץ הבדיקה כנידרש ולסגור את השסתום שבין משאבת הלחץ לבין הרשת הניבדקת. ירידת הלחץ לא תיהיה בשיעור הגבוה מ-0.6 בר.

יש לוודא שאין כל סימני דליפה או רטיבות.

עם סיום תהליך בדיקת הלחץ יש לחבר את המערכת לרשת המים ולהשאירה תחת לחץ למשך כל תקופת הבנייה.

בהתקנת צינורות מולטיגול ואביזרי לחיצה PushFit יש להשתמש בכלי העבודה המסופקים ומאושרים ע”י גולן מוצרי פלסטיק בלבד. שימוש במכשירים ובכלי עבודה של יצרנים אחרים יגרום לכשל במערכת המותקנת

כלי עבודה

 • מכשיר לחיצה חשמלי
 • מכשיר לחיצה נטען
 • מכשיר לחיצה ידני
 • צבת לחיצה 16-20-25-32 יעודי לסוג המכשיר
 • מעגל
 • קפיץ לכיפוף צינורות 16-20-25
 • מפתח ל-PushFit

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ עושה שימוש באתר זה בקבצי Cookies. בלחיצה על כפתור הסגירה את/ה מאשר/ת את השימוש שלנו בקבצים אלו לצרכי מעקב. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.