תקנים בינלאומיים

צינורות פקסגול מצולבים בהקרנה ובפראוקסיד נמצאים בפיקוח מתמיד של מכוני תקינה בארץ ובעולם ונציגי המכונים שלהלן מבצעים מבדקים וסקרים שנתיים בהתאם לתכנית האיכות:

מדינהתקן/מכוןפקסגול Aפקסגול Cמולטיגול
ישראלמת"יVVV
גרמניהSKZVVV
גרמניהDVGWVVV
צרפתCSTBVV
צרפתLHRS, סניטריVV
אנגליהWRASV
פינלנדSTFVV
נורבגיהSINTEFVVV
שבדיהSITACVV
דנמרקETAVV
ספרדAENORVVV
דרום אפריקהSABSVV
אוסטרליהSAIVV
ארצות הבריתNCFVV
ארצות הבריתICCVV
רוסיהPCTVV
אוקראינהCEPROVV
הונגריהEMIVV
רומניהConsiliul TehnicVV
צ'ילהCesmecV
סיןCMAV
פוליןITBV