עוד שירות של גולן מוצרי פלסטיק הוא ביקורת במסגרת אחריות. את הביקורת, שנועדה לוודא איכות ההתקנה, הצנרת ותקניות האביזרים, יכול קבלן הביצוע, מפקח הבנייה, היזם או הדייר להזמין כמה ימים מראש, לאחר התקנת מערכת צנרת גולן ולפני כיסויה.

נציגי גולן: שמוליק, מנחם, שלום יגיעו לביקורת ויבדקו: איכות התקנה, עמידה בתקן ישראלי 1205, התאמה של האביזרים לתקן הישראלי, התאמת הביצוע לתכנית מתכנן האינסטלציה. בבנייה רוויה מתבצעת הבדיקה במהלך כל תקופת הבנייה מהקומה הראשונה ועד לעליונה. הבדיקה מלווה בדו"ח המופק בשטח ע"י נציג גולן והנפקת תעודת אחריות.

מודאגים מהקפה? אל דאגה, גם תה הולך!