• בנייה רוויה, צנרת דירתית ורייזרים
  • בנייה פרטית צמודת קרקע
  • מוסדות ציבור וחינוך
  • בתי מלון
  • בנייה קלה
  • מקוואות ובריכות שחייה