פקסגול IS - הוראות התקנה

ארון המחלקים (מרכזיה)

מיקום ארון המחלקים יהיה קרוב ככל האפשר לריכוז נקודות צריכת המים. בארון יותקנו שני מחלקים: האחד למים קרים והאחר למים חמים. יש להשאיר מקום לגישה נוחה למחלקים, לצינורות אספקת המים ולברזים. גובה המחלקים מעל פני הריצוף יהיה לפחות 30 ס”מ.

התקנת מחלקים על קיר חיצוני

על מנת להגיע לרמה גבוהה ואיכותית של התקנת ארון מחלקים, חייבים לשקול, ובמקרים מסויימים אף לדרוש, התקנה חיצונית של מחלקים בחלק החיצוני של המבנה.
יתרונות ההתקנה החיצונית: התקנה ללא פגיעה בקיר המבנה. אין צורך בחציבה – ההתקנה קלה, מהירה ונוחה. מערכת מים חיצונית המאפשרת גישה נוחה. תחזוקה עתידית קלה יותר, קלות בעת שליפה, כשמשחררים את הצינור מהמחלק הוא מתיישר וניתן לשלפו בקלות.

התקנה נכונה

קביעת הצינור המתעל בתוך הקירות ומתחת לריצוף, תיעשה בדרך הקצרה ביותר ובקו רציף מהמחלק לנקודת הצריכה.
יש להקפיד על כך שרדיוס הכיפוף של הצינור המתעל יהיה לפחות פי 8 מקוטרו.
קוטר הצינור המתעל יהיה בשתי דרגות מעל קוטר צינור ה”פקסגול” (לדוגמא: צינור “פקסגול” 16 מ”מ – מתעל 25, לצינור “פקסגול” 20 מ”מ – מתעל 32, לצינור “פקסגול” 25 מ”מ – מתעל 40).

בית זוית פלסטי

בית זוית פלסטי משמש כבית זוית 105° לחיבור הברז.
קבע את בית הזוית בקיר בעזרת בטון, לברז בודד או כפול, בהתאם לצורך.
יש להקפיד שבית הזוית יבלוט 15 מ“מ מהקיר ולודא שהאומים והברגים בבית הזוית יהיו מפליז למניעת קורוזיה.

קופסא פלסטיק אוניברסלית

קופסא אוניברסלית חדשה (בית זוית פלסטי חדש) משמש כבית זוית 105° לחיבור הברז ניתן להתקין את זוית ה 105° ע”י פתיחת מכסה הקופסא-התקנת הצנרת-סגירת המכסה והתקנה בקיר:
א. יש להקפיד שבית הזוית יבלוט 15 ס“מ.
ב. הברגים המסופקים לקופסא החדשה הינם ברגי נירוסטה ללא צורך באום.

הרכבת זוית 105°

הרכבת הזוית מתבצעת בסדר הבא:
א. הלבשת אום ועין על צינור ה”פקסגול”.
ב. הכנסת תותב הזוית לתוך הצינור.
ג. סגירת האום בעזרת מפתח 24.

חיבור זוית 105° לבית הזוית

לאחר הרכבת זוית 105° על צינור ה”פקסגול” יש להחזיר את עודף הצינור פנימה בתנועה קשתית לתוך בית הזוית לכיוון ארון המחלקים ולהבריג את זוית 105° בעזרת שני ברגים של "16/3 x "2/11 אל בית הזוית.
יש להשתמש בברגי פליז למניעת קורוזיה.
בשלב זה ניתן להרכיב ברז בודד או כפול.

חיבור הצינור למחלק

יש לחבר את קצהו השני של צינור ה”פקסגול” אל אחת מיציאות המחלק.
יש לודא זיהוי הקווים למים חמים ולמים קרים וחיבורם בהתאמה למחלק מים חמים או קרים. שיטת החיבור זהה להרכבת זוית 105°.

חיבור פקסגול למחברי פליז

יש לוודא חיתוך ישר של הצינור ומריחת טפלון על האביזר.
חיבור הצינור יעשה בסדר הפעולות הבא:
1. הלבשת אום ועין על צינור ה”פקסגול”.
2. הלבשת הצינור על תותב המקשר.
3. הצמדת העין אל גוף המקשר והידוק האום בעזרת מפתח מתאים.

כלי עבודה

כלי העבודה הנחוצים הם:
מזמרה, מפתח טבעת חתוך, מברג.
לנוחיותך השתמש בפלס איפוס גובה ומרחק.