פקסגול לתשתיות עירוניות - תקנים והיתרים

צינורות פקסגול מצולבים בהקרנה ובפראוקסיד נמצאים בפיקוח מתמיד של מכוני תקינה בארץ ובעולם ונציגי המכונים שלהלן מבצעים מבדקים וסקרים שנתיים בהתאם לתכנית האיכות:

מדינה תקן/מכון פקסגול A פקסגול C מולטיגול
ישראל מת"י V V V
גרמניה SKZ V V V
גרמניה DVGW V V V
צרפת CSTB V V
צרפת LHRS, סניטרי V V
אנגליה WRAS V
פינלנד STF V V
נורבגיה SINTEF V V V
שבדיה SITAC V V
דנמרק ETA V V
ספרד AENOR V V V
דרום אפריקה SABS V V
אוסטרליה SAI V V
ארצות הברית NCF V V
ארצות הברית ICC V V
רוסיה PCT V V
אוקראינה CEPRO V V
הונגריה EMI V V
רומניה Consiliul Tehnic V V
צ'ילה Cesmec V
סין CMA V
פולין ITB V