לעמי אנקווה, קבלן אינסטלציה קפדן ומנוסה, מילות שבח רבות לפקסגול פושפיט ולמנחם מרגוליס מגולן. עמי, המחויב טוטלית להצלחת הפרוייקטים של הלקוחות שלו, מציין, מעבר לנושא קיצור הזמן, את הגמישות שבתפעול מערכת פקסגול פושפיט והיכולת לבצע במהירות שליפה של הצינור לצורך שינויי תוואי או בעקבות פגיעה לא מכוונת בצינור. (אירועים נדירים לכשעצמם).

במהלך הקריירה המקצועית שלו ביצע עמי עשרות פרוייקטים ברחבי השרון ומעבר לו, קדימה צורן, כפר יונה, נתניה מזרח, חדרה, עתלית ורבים אחרים. המוטו שלו: להיות נוכח באתר ולהענות מיידית לדרישות מהנדס האתר בכל הקשור לשינויי דיירים. נוכחות קבועה באתר אמנם מעלה את העלויות אך הוכיחה עצמה בכל הקשור לשביעות הרצון של הקבלן.