המשימה: הולכת מי שלגים מפסגות האנדים למכרה המשווע להם במורדות הרכס.
עמידה באתגרים הטכניים המורכבים באמצעות קו מערכת פקסגול.

לוח זמנים צפוף: השלמת הפרוייקט לפני החורף הקשה האופייני לאזור.

תוואי שטח: מורדות תלולים, מסוכנים ובילתי עבירים לאדם ולרכב. הפתרון היחיד-משיכת הצינור מהבסיס לראש הקו בתוואי ניצב.

אופי הקרקע: סלעים חדים ומשוננים שגרמו לנזקים בילתי הפיכים לכל סוג אחר של צנרת. שנוסה בעבר.

הפתרון: כ-4000 מטר פקסגול 315 מ"מ בדרג 15, בגלילים של 55 מטר. פקסגול חובר, באזורים מישוריים, ליחידות של 330 מטר ונימשך למעלה באמצעות ציוד מיוחד. כל קטע של הצינור ניבדק ונימצא כי עמד ללא פגע בתנאים הקשים של הפריסה.
המים היקרים מגיעים ליעדם במכרה ובגולן נערכים להזמנה הבאה!

מדווח: מהנדס דניאל פלמה, מהנדס הפרוייקט מטעם גולן מוצרי פלסטיק.

צילום: דניאל פלמה