מערכת האיכות

מדיניות האיכות של גולן מצהירה על מחויבות ההנהלה למצויינות ואיכות אירגונית:

 • ייצור ופיתוח יעילים ורווחיים
 • עמידה ברישות התקנים הישראליים והבינלאומיים
 • עמידה בדרישות הלקוח להשגת שביעות-רצון מתמשכת
 • שיפור מתמיד בתהליכים, במוצרים ובשירות
 • שיפור והתייעלות בתחום משאבי האנוש
 • יישום ושיפור בנהלי האיכות האירגוניים
 • הגדלת הרווחיות
 • חיזוק והרחבת השווקים

מדיניות האיכות מתורגמת ליעדים ומטרות הניתנים למדידה להשגת שיפור מתמיד ויישום המדיניות. מוצרי גולן מתאימים לדרישות התקנים המתאימים בארץ ובחו"ל. תהליכי הייצור ותכנית האיכות נבדקים באופן תקופתי ע"י נציגי מכוני התקנים.

צינורות גולן נבדקו ואושרו לשימוש להולכת מי-שתייה, ע"י מספר מכונים ומעבדות בינלאומיים.

הצינורות המיועדים למערכות חימום עוברים תהליך ציפוי בשכבה המשמשת הגנה להקטנת חדירת חמצן דרך הדופן, לפי דרישות התקן הגרמני DIN 4726.

כל הבדיקות הקשורות למוצרים אלו, כולל בדיקות הקבלה, מבוצעות על פי התקנים המתאימים בידי צוות מקצועי ומיומן.

מערכת האיכות של גולן מושתתת על צוות מיומן ומקצועי ועל ציוד בדיקה ומדידה מתקדם ומודרני.

הציוד מורכב ממערכות שונות בתחומי הבדיקה השונים הנדרשים ע"י התקנים השונים:

 • תחנת בדיקת עמידות הצנרת ללחץ וחום גבוה לאורך זמן
 • מכשיר מתיחה ולחיצה לבדיקת תכונות מכאניות
 • תנורים לבדיקת עמידות בחמצון
 • מערכת לבדיקת מחזורים בלחץ וחום
 • בדיקות קבלה לחומרי גלם
 • בדיקות של מידות ודרגת הצילוב

מערכת האיכות של גולן מאושרת ע"י התקן הישראלי ת"י 9001:2015 ונושאת את תו התקן הזה כמו כן מאושרת המערכת כמתאימה לדרגה 2 בדרישות משרד הביטחון.

אישור מכון התקנים הישראלי בעברית

אישור מכון התקנים הישראלי באנגלית

IQNet מערכת האיכות של גולן חברה ברשת ההסמכה הבינלאומית