מיכל הדחה סמוי + מערכת לאיוורור ממוקד

טרופאה S + אריאהפור – התקנה בקירות בטון ובלוקיםמפרט טכני
התקנה:קירות בטון ובלוקים
מערכת איירפור:כלולה
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי
חלקי חיבור:כלולים
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0858303מכנירשת ורפידה1072x484x86ø 90 - L 4001
G0858353פניאומטירשת ורפידה1072x484x86ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
1910x780x175141680x1200x800
לחצן חזיתי

טרופאה S + אריאהפור – התקנה בקיר גבסמפרט טכני
התקנה:קירות גבס
מערכת איירפור:כלולה
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי
חלקי חיבור:כלולים
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0858311מכנירפידה1140x502x90ø 90 - L 4001
G0858355פניאומטירפידה1140x502x90ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
11190x800x17061280x1200x800
לחצן חזיתי

ווינר S + אריאהפור – H1140 התקנה בקיר גבסמפרט טכני
התקנה:קירות גבס
מערכת איירפור:כלולה
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:עילי או חזיתי
חלקי חיבור:כלולים
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0853321מכנירפידה1140x500x120ø 90 - L 4001
G0853371פניאומטירפידה1140x500x120ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
11185x805x17561300x800x1200
אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי

ווינר S + אריאהפור – H1050 התקנה בקירות בטון ובלוקיםמפרט טכני
התקנה:קירות בטון ובלוקים
מערכת איירפור:כלולה
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי
חלקי חיבור:כלולים
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0853311מכנירפידה1050x443x120ø 90 - L 4001
G0853361פניאומטירפידה1050x443x120ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
1780x770x175142310x800x1200
לחצן חזיתי