מיכלי הדחה סמויים, ניאגרות סמויות

טרופאה S – התקנה בקירות בטון ובלוקים

מפרט טכני
התקנה:קירות בטון ובלוקים
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי
חלקי התקנה:כלולים
הפעלה:מכנית או פניאומטית - לבחירה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0858105ILמכנירשת ורפידה1072x484x86ø 90 - L 4001
G0858155ILפניאומטירשת ורפידה1072x484x86ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
1830x610x145391350x1200x860
לחצן חזיתי

טרופאה S – התקנה בקיר גבס

מפרט טכני
התקנה:קירות גבס
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי
חלקי התקנה:כלולים
הפעלה:מכנית או פניאומטית - לבחירה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0858205ILמכנירפידה1140x502x90ø 90 - L 4001
G0858258ILפניאומטירפידה1140x502x90ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
11150x520x150221270x1200x850
לחצן חזיתי

ווינר H1050 – S התקנה בקירות בטון ובלוקים

מפרט טכני
התקנה:קירות בטון או בלוקים
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי
חלקי התקנה:כלולים
הפעלה:מכנית או פניאומטית - לבחירה
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0853101ILמכנירפידה1050x443x120ø 90 - L 4001
G0853151ILפניאומטירפידה1050x443x120ø 90 - L 4001
 
מק"טקרטון מידותמשטח מידות
G0853101IL1465x853x140341900x800x1200
G0853151IL1465x853x140391900x800x1200
לחצן חזיתי

ווינר H880 – S התקנה בקירות בטון ובלוקים

מפרט טכני
התקנה:קירות בטון או בלוקים
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי או עילי
חלקי חיבור:כלולים
הפעלה:מכנית או פניאומטית - לבחירה
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0853111ILמכנירפידה880x520x120ø 90 - L 4001
G0853161ILפניאומטירפידה880x520x120ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
1450x885x140241600x800x1200
התקנה נמוכה מתחת לחלון, אפשרות ללחצן עילי או חזיתי

ווינר H1140 – S התקנה בקיר גבס

מפרט טכני
התקנה:קירות גבס
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי או עילי
חלקי התקנה:כלולים
הפעלה:מכנית או פניאומטית - לבחירה
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0853201ILמכנירפידה1140x500x120ø 90 - L 4001
G0853251ILפניאומטירפידה1140x500x120ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
11155x520x150221280x800x1200
אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי

ווינר H880 – S התקנה בקיר גבס

מפרט טכני
התקנה:קירות גבס
נפח הדחה:6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן:חזיתי או עילי
חלקי התקנה:כלולים
הפעלה:מכנית או פניאומטית - לבחירה
ערכת צנרת פניאומאטית להתקנה מרחוק:ניתן לקבל בהזמנה
 
מק"טדגםכיסויגובהxרוחבxעוביזווית
G0853211ILמכנירפידה880x500x120ø 90 - L 4001
G0853261ILפניאומטירפידה880x500x120ø 90 - L 4001
 
קרטון מידותמשטח מידות
1895x520x165222005x800x1200
התקנה נמוכה מתחת לחלון, אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי