מולטיגול פושפיט - הוראות התקנה

  • יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה!
  • יש לחתוך את צינור המולטיגול באמצעות מזמרת גולן בלבד, בחיתוך ניצב, מדוייק ונקי.
  • חובה להשתמש במעגל גולן בלבד ולא במקדד מכל סוג שהוא.

1. חיתוך ניצב, מדוייק ונקי

2. עיגול קצה הצינור באמצעות מעגל גולן בלבד

3. החדרת הצינור לאביזר

4. וודא שהצינור הגיע לקצה החלונית

פירוק אביזרי מולטיגול פושפיט

1. פתח את האום במפתח הייעודי

2. שלוף את הצינור

3. פרק את הרכיבים

4. החזר את הרכיבים בסדר ובכיוון הנכון ובדוק את שלמות הטבעות והגומייה

5. סגור

6. האביזר מוכן להתקנה מחדש