מולטיגול לחיצה - הוראות התקנה

חיתוך עם מזמרה: חתוך את הצינור כשהמזמרה בניצב לציר האורך של הצינור.

מרכיבי האביזר האינטגרלי:
1. בכל אביזר חלונית המאפשרת לוודא החדרה מושלמת של הצינור לאביזר
2. אביזר אינטגרלי:
2.1. אביזר
2.2. שרוולית ביחידה אחת

עיגול קצה הצינור.

מרכיבי האביזר האינטגרלי:
3. טבעת חיוץ מטפלון להפרדה בין שכבת האלומיניום לאביזר מפליז
4. אטמים

החדרת הצינור לאביזר או לתושבת עד לטבעת החיוץ (טבעת מטפלון המפרידה בין שכבת האלומיניום לאביזר הפליז). לפני הלחיצה יש לוודא שראש הלחיצה מתאים לקוטר השרוולית ושהוא מתלבש על הבליטות המתאימות. ההחדרה הושלמה כאשר ניתן לראות את הצינור דרך חלון הביקורת.

שילוב ראש לחיצה ואביזר בהתאמה מלאה:
5. מגרעת אחיזה
6. בליטת אחיזה אינטגרלית
7. חלונית ביקורת

לחיצה.

חיבור אביזר לחיצה לצינור.