לחצנים

P2

לחצן מכני

מק"טדגםצבע
G0872801פלסטיקלבן5
G0872835כרוםכרום מבריק5
G0872837כרוםכרום מט5
 
קרטון מידותמשטח 
148x240x1785

לחצן פניאומטי

מק"טדגםצבע
G0871501פלסטיקלבן5
G0871535כרוםכרום מבריק5
G0871537כרוםכרום מט5
 
קרטון מידותמשטח 
190x255x1605

P1

לחצן מכני

מק"טדגםצבע
G0871301פלסטיקלבן5
G0871335כרוםכרום מבריק5
G0871337כרוםכרום מט5
 
קרטון מידותמשטח 
148x240x1785

לחצן פניאומטי

מק"טדגםצבע
G0872601פלסטיקלבן5
G0872635כרוםכרום מבריק5
G0872637כרוםכרום מט5
 
קרטון מידותמשטח 
190x255x1605