1. חיבור קולט לדוד יעשה ע"י צנרת מתכת בלבד, על פי התקן הישראלי 579 חל איסור לחבר בקטע זה צינור פלסטי מכל סוג שהוא!

2. החיבור ביציאה מהדוד החשמלי יעשה באמצעות צינור מתכת באורך של 50 ס"מ שאליו יחובר צינור הפלסטיק. על פי התקן הישראלי, חל איסור מפורש לחבר צינור פלסטיק ישירות לדוד החשמל ללא קטע צינור מתכת.

3. במערכת תרמו סיפוני או במערכת מאולצת יש להתקין, על פי דרישות תקן ישראלי 5463, מערבל תרמי לפני הצנרת הפלסטית, הוראה זו מתייחסת לכל סוגי הצינורות!

הקפדה על אופי החיבורים המוזכרים לעיל, יישומם בשטח והצמדות להוראות התקינה ימנעו מראש תקלות וכשלים במערכות המים החמים.