1. מידות
  2. צילוב
  3. חוזק ריתוך (ראה צילום)
  4. עמידות תרמית (160°C)
  5. בדיקות לחץ קצרות וארוכות טווח, הרבה מעבר לתקן ולתנאי השימוש בפועל.
  6. בדיקות מערכת: צינור + אביזרים:
    עמידות בכוחות שליפה.
    עמידות בפולסים של לחץ.
  7. "בדיקת מחזורים" לאביזרי הצנרת במסגרתה מועברים לסירוגין מים חמים (95°C) ב-10 אטמ' מים קרים (20°C) ב-20 אטמ' המתחלפים 5000 פעם – כל 15 דקות ברציפות – ללא נזילה!
טבלת קטרים
קוטר חוץmm16202532
עובי דופןmm2.02.02.53.0
אורך בגלילm50/10050/1005050
נפח מים למטר (קיבולת)l/m0.1130.2010.3140.531
טמפ. מים מקסימלית לעבודה95959595
לחץ עבודה מקסימלי ב-95°Cbar10101010
רדיוס כיפוף מינימלי 5Dmm5D = 805d = 1005d = 1255d = 125