• בדיקת זהות הצנרת – יש לבדוק רישום של שם המותג פקסגול לכל ארכו של הצינור.
 • יש לוודא שימוש באביזרי פליז בלבד. אין להשתמש באביזרים המיוצרים ממתכת אחרת!
 • יש להקפיד על שימוש באביזרים בעלי תו תקן או אישור של גולן.
 • יש לוודא שבקופסאות ובנקודות הקצה ישנם אומים מפליז והברגים בהם משתמשים הינם ברגי פליז ולא ברגים שרק צבועים בצבע פליז. (את הבדיקה יש לבצע באמצעות מגנט, הפליז לא מתמגנט).
 • בדיקת צורת עלייה לקיר לכל נקודת מים או למרכזיה. עלייה לקיר עם צינור פקסגול תעשה תמיד בשני רדיוסים. הסיבה להנחת צנרת בצורה זו היא כדי להימנע מבעיות שעלולות להיווצר לרצף בעקבות עלייה ישרה ובכדי להבטיח אפשרות שליפה בעתיד.
 • בדיקת שליפה של צינורות הפקסגול.
 • בדיקת צורת חיבור צנרת פקסגול למערכת סולרית. יש לוודא כי החיבור יהיה בהתאם לתקן הישראלי. (לקבלת עותק של התקן יש לעיין בהוראות הרכבה של פקסגול).
 • דירות נקיות מגופים זרים הן תנאי להרכבה איכותית של המערכת.
 • אין למלא חול בדירה לפני פריסת הצינורות.
 • לפני ריצוף יש לבצע טסט מים על פי התקן הישראלי ? לחץ של 12 אטמ' ל-24 שעות.
 • צינורות מים שלא הורכבו למחלקים יש לאטום בפני כניסת גופים זרים ע"י שימוש בנייר דביק.
 • צינורות מתעלים החשופים לפעולות של טייחים יש לאטום בפני חדירת בטון/טיח, ע"י שימוש בנייר דבק.
 • יש לוודא ביצוע הכנות למהלכי צנרת תוך כדי בניית השלד בכדי שהחציבות תהיינה מינימליות בהמשך. ההכנות מחייבות אישור קונסטרוקטור המבנה.

צינור פקסגול IS דרג 24 (SDR 7.5 S 3.2)

 • לחץ עבודה ב-20°C: בר 24
 • לחץ עבודה ב-95°C: בר 10
קוטר חיצוני (מ"מ)עובי דופן (מ"מ)משקל (ק"ג/מ')
122.00.064
162.20.101
202.80.155
253.50.240
324.40.380